Priser

Kommuner og erhverv
Alle timer faktureres til 750 kr ekskl. moms.
GDPR-sikker EAN-fakturering til kommuner og erhverv.

Ring og få et tilbud om støttestrømpeprojekt eller forflytningsundervisning.
Betalingsfrist netto 30 dage.

Private
Træning og behandling = 650 kr pr. time ikke momspligtig + kørsel.
Klippekort a´ 5 timer = 3000kr.

Koordinerende og praktiske opgaver for private = 650 kr + moms + kørsel.
Klippekort a´ 5 timer= 3000 kr + moms.
Betalingsfrist netto 14 dage.

Kørsel
Jeg bor i Vejle og kører gerne så langt, det giver mening for den enkelte.
De to første timers kørsel (1 time ud /1 time hjem) er halv timepris ekskl. moms og statens gældende km takst, pt. for 2022, pt. 3,51 kr. / alle km.
Udover de to første timer er det fuld timepris ekskl. moms og statens km takst.

Generelt
Kun det reelle tidsforbrug faktureres minut for minut, altså ikke noget med en minimumssats for hver indsats.
Ved aflysning samme dag faktureres aftalen, dog max 1 time.

Der faktureres månedsvis ved udgangen af måneden.
Alle personlige oplysninger opbevares efter gældende regler.
Al kommunikation med personfølsomme oplysninger foregå med GDPR-sikker tofaktor-sikkerhed.
Priser og betingelser revideres hvert år i januar.