Forflytningsundervisning

Undervisning i sikker forflytning


SOSU-personale har noget af det mest belastende arbejde i Danmark. Det er i hvert fald en af de faggrupper, der har flest arbejdsskader og langtidssygefravær.

Desværre. 

For disse skader kan faktisk forebygges gennem grundig forflytningsundervisning.

Jeg tilbyder undervisning i sikker forflytning af borgere til medarbejdere på institutioner, plejehjem, hospitaler, bosteder, BPA firmaer m.v.  

Forflytnings-undervisningen omhandler


Der er mange emner indenfor forflytning, så det er hensigtsmæssigt at udvælge nogle relevante emner. 

Undervisningen kan også skræddersyes til præcist jeres behov.

Det kan fx være:

• Hvad siger arbejdsmiljøloven

• Pladskrav

• Kort gennemgang af kroppens anatomi og arbejdsfysiologi

• Gode arbejdsstillinger

• Det naturlige bevægemønster

• Hjælp til den næsten selvhjulpne borger

• Hjælp til den delvist selvhjulpne borger

• Hjælp til den immobile borger

• Forflytninger med gulvlift, loftlift

• Forflytninger i seng med spilerdug / store vendesystemer / el-vendelagner.

• Påklædning med spilerdug

• Hjælp til kompressionsstrømper på / af

Hvorfor gøre brug af forflytningsundervisning

At hjælpe mennesker med personlig pleje og forflytninger er meget belastende, hvis ikke man ved, hvordan man passer på sig selv, ikke har de relevante hjælpemidler til rådighed eller ved, hvordan de skal betjenes.

Relevant og tilstrækkelig undervisning i forflytning og brug af hjælpemidler er obligatorisk i flg. Arbejdsmiljøloven og helt nødvendig for at opnå det bedst mulige arbejdsmiljø (At-vejledning D.3.3 om manuel håndtering).

Forflytningsundervisning er en forudsætning for, at medarbejderne kan håndtere borgeren på den bedst mulige måde, så borgeren bevarer sit funktionsniveau bedst muligt, mens hjælperen undgår belastende arbejdsstillinger. 

Forflytningsundervisningen har fokus på

Brug for hjælp og viden til sikker forflytning af borgere?

Jeg har mange års erfaring som ergoterapeut, og indgående viden om kroppen, dens funktioner og hvordan vi passer bedst på kroppen i arbejdslivet.

Jeg hjælper BPA-firmaer, kommuner, regioner og organisationer med at sikre det gode fysiske arbejdsmiljø med undervisning i sikker forflytning og hjælp til personlig pleje.

Ring og få et uforpligtende tilbud om forflytningsundervisining.

Undervisningen vil foregå i jeres lokaler med hjælpemidler, som I har til rådighed.

Se også E-learningsprogram om principperne for sikre forflytningsmetoder, som er udviklet af ergoterapeut og projektleder Cecilie Høegh Langvad, Aarhus Kommune. Hun understreger dog, at e-learning ikke kan stå alene, men bør suppleres med fysisk undervisning.

Kontakt Marianne