Foredrag

Hvad kan ergoterapeuter bidrage med i arbejdsmiljøarbejdet i jeres branche?

Ergoterapeuter har mange forskellige arbejdsområder, som vi kan specialisere os indenfor, fordi vi har viden om bl.a. anatomi, fysiologi, psykiatri, psykologi og ergonomi.

Vi er trænet i at se holistisk på det hele menneske, ikke bare se på selve problemet, men tage alle aspekter med i betragtning.

Vi hjælper mennesker med at blive mest muligt i stand til at leve et godt og selvstændigt liv uden smerter og ubehag.

Jeg tilbyder et foredrag om, hvad jeres virksomhed kan bruge en ergoterapeut til i jeres arbejdsmiljøarbejde / organisation.

Et foredrag kommer ind på


• Hvad laver en ergoterapeut?

• Viden om ergonomi, anatomi og arbejdsfysiologi

• Hvordan ser det ud på jeres arbejdsplads, smerter, ”skavanker”, APV, arbejdsskader

• Hvad siger Arbejdsmiljøloven

• Hvad betyder det for jeres branche

• Gode arbejdsstillinger

• Øvelser med elastik, effekt?

• Sundhedsmiljø, hvad er det og hvordan kan det implementeres i hverdagen

Hvorfor høre et foredrag om ergonomi

Et foredrag giver et godt grundlag i arbejdsmiljøarbejdet i forhold til at bidrage med vigtig viden om ergonomi, lovgivning, det gode arbejdsliv, reduktion af risici for arbejdsskader og nedslidning.

Jeg rådgiver om, hvordan arbejdspladsen sørger for de optimale forhold, så medarbejderne trives og kan udføre arbejdet forsvarligt.

Et foredrag om ergonomi er velegnet når

Et foredrag om ergonomi kan give et fælles sprog, hvorfra arbejdspladsen kan tale om arbejdsmiljø

Et foredrag om ergonomi skaber øget viden om, hvordan ergonomi kan styrke arbejdsmiljøet – og dermed kan et foredrag give øget bevidsthed om, at der findes løsninger på museskader, rygsmerter, tennisalbuer, nakkesmerter osv. 

Et foredrag giver medarbejdere, ledere, arbejdsmiljøorganisationen m.v. et fælles sprog, der gør det muligt at gå i dialog og finde løsninger på udfordringer af ergonomisk karakter. Det er dermed også med til at forebygge arbejdsrelaterede skader og reducere sygemeldinger.

Ring og få et uforpligtende tilbud om foredrag med et ergonomisk fokus.

Kontakt Marianne