Forflytningskurser

Forflytningskurser med glidedug


Jeg tilbyder kurser til den enkelte arbejdsplads/enhed/organisation og kommune.

Når flere medarbejdere kommer på kursus sammen, eller hurtigt efter hinanden, skabes fælles forståelse og motivation til at prioritere et godt arbejdsmiljø til gavn for alle. 

Derved skaber vi den gode forflytningskultur, hvor alle støtter hinanden i at tage den nye viden i brug.

4 kurser i forflytning

Vi kender alle til at have været alene på kursus i noget nyt og spændende. Glæden ved at komme hjem og fortælle kollegerne om alt det nye og få dem med på idéen.

Men når hverdagen melder sig, bliver det svært at implementere det nye. Viden glider i baggrunden og bliver ikke brugt. 

Det har jeg prøvet mange gange i mine 28 år som trænende og APV ansvarlig ergoterapeut i hjemmeplejen. 

På den baggrund har jeg udviklet 4 forflytningskurser med glidedug, hvor viden er til at implementere med det samme. 

Du kan også finde inspiration i forflytning ved at se E-learningsprogram om principperne for sikre forflytningsmetoder

Grundlæggende forflytning i seng

✔ God forflytningskultur og ergonomi 

✔ Vendinger i seng

✔ Højere op i seng m/u trækstykke

✔ Op at sidde på sengekant 

Udvidet forflytning i seng

✔God forflytningskultur og ergonomi 

✔ Vendinger i seng 

✔ Højere op i seng m/u trækstykke 

✔ Sejlpålægning, liftning fra seng

✔ Undgå shear ved lejring siddende i seng

✔ Hvornår er andet forflytningshjælpemiddel relevant 

Udvidet forflytning i seng - af/påklædning

✔ God forflytningskultur og ergonomi 

✔ Vendinger i seng 

✔ Højere op i seng m/u trækstykke 

✔ Nedre af-og påklædning med glidedug og benstropper 

✔ Øvre af- og påklædning med glidedug 

✔ Hvornår er andet forflytningshjælpemiddel relevant 

Glidedug o.a. hjælpemidler til støttestrømper

✔ Glidedug er det nemmeste og billigste hjælpemiddel til støttestrømper – når man ved hvordan. 

✔ God forflytningskultur og ergonomi 

✔ Praktisk afprøvning i at hjælpe støttestrømper af/på – siddende i stol/seng. 

✔ Praktisk afprøvning af alternative hjælpemidler 

Funder-Development

Glidedug leveres af Funder Development

Udbytte af kurserne

Deltagerne opnår grundig og direkte anvendelig, praktisk viden om brug af glidedug i hverdagen. 

Deltagerene kan støtte hinanden i at implementere teknikkerne i det daglige arbejde. 

Der er fokus på at deltagerne 

  • bliver fortrolige og trygge ved umiddelbart at anvende glidedug i det daglige arbejde  
  • kan tilpasse glidedug til borgere med forskelligt funktionsniveau
  • får viden om god forflytningskultur 
  • får viden om gode principper for arbejdsstillinger og indretning af arbejdsstedet
  • kan inddrage det aktiverende perspektiv, så borgerens funktionsniveau bevares bedst muligt
  • afprøver på hinanden, vigtigt at alle så vidt muligt prøver at være figurant  

Halv- og heldagskurser med glidedug

Jeg tilbyder

Kurserne udbydes som halv- og heldsagskurser afhængig af jeres behov og muligheder.

Undervisningen kan med fordel foregå på arbejdspladsen, hvor der er to plejesenge til rådighed.

Alternativt kan det foregå i undervisningslokale i Vejle. 

Pris for 8 deltagere

Heldagskursus, 7 timer
Kr. 9995,- ex. moms (inkl. sandwich)

Halvdagskursus, 3,5 timer 
Kr. 4995,- ex. moms

Støttestrømper 2,5 timer 
kr. 3895,- ex. moms

Til alle priser tillægges transportomkostninger. 
Mulighed for flere deltagere mod merpris. 

Kontakt Marianne