For erhverv

Godt arbejdsmiljø hos borgere med personlig hjælp

Det betaler sig at investere i et godt arbejdsmiljø!

Jeg sikrer værdige forflytninger for borgeren og forsvarlige arbejdsforhold for personalet, så det er muligt at overholde arbejdsmiljøloven.

Det giver færre sygedage, færre arbejdsskader og mindre nedslidning. Personaleomsætningen daler.

Borgeren får en stabil hverdag i trygge rammer med vante hjælpere.

Det er min erfaring, at gode forflytninger og relevante hjælpemidler giver tilfredse borgere og glade medarbejdere.

Jeg sørger for, at de nødvendige tiltag iværksættes med fokus på arbejdsmiljøet, bevarelse af borgerens funktionsniveau med stor respekt og ydmyghed for, at det er borgerens hjem og hverdag.

I får kort sagt hele pakken i fht. at opnå et forsvarligt arbejdsmiljø for hjælperne og værdige forflytninger for borgeren.

Sådan foregår det

– Ved samtale og observation af det aktuelle problem vurderer jeg situationen i forhold til borgerens funktionsniveau, hjælpemidler, ergonomi og pladskrav.

– Jeg udarbejder en skriftlig vurdering af behov for nødvendige tiltag og beskriver forslag til løsning.

– Med udgangspunkt i kommunens serviceniveau udvælger jeg – og kommunen ansøges – om det bedst egnede arbejdsmiljø-hjælpemiddel til borgeren. 

– Det bevilgede hjælpemiddel afprøves og vurderes.

– Når de nødvendige hjælpemidler og arbejdsmetoder er fundet, laver jeg en skriftlig arbejdsbeskrivelse, som i et forståeligt sprog beskriver, hvordan forflytningerne kan foregå forsvarligt. Beskrivelsen er lige til at kopiere ind i jeres faglige dokumentation.

– Hvis I ønsker det, kan jeg arrangere forflytningsundervisning og instruere personalet i at bruge hjælpemidlerne ergonomisk korrekt. Det sikrer, at alle er orienteret om den fælles forståelse for en god arbejdsgang.

Forudse problemerne før de opstår - og kom i gang i tide

Når tingene først er gået i hårdknude, kræver det ofte flere større tiltag at genoprette det gode arbejdsmiljø. Borgeren oplever derfor en (for) stor forandring i hverdagen og hjælperne kan have svært ved at implementere en anderledes arbejdsgang. Det er svært for alle parter at ændre vaner.

Derfor anbefaler jeg altid at få lavet en grundig vurdering, så snart BPA ordningen bevilges eller behovet for hjælp til personlig pleje og forflytninger opstår.  

Når vi fra begyndelsen har en god plan for, hvordan det skal foregå og hvilke hjælpemidler, der skal tages i brug, får vi et meget bedre udgangspunkt for det fremtidige (sam)arbejde.

 

Baggrund

Jeg har hos borgere med en BPA-ordning set mange dårlige forflytninger, som var uværdige, måske endda farlige for borgeren og uforsvarlige for hjælperne.

Desværre oplevede jeg, at der først kom fokus på arbejdsmiljøet, når tingene var gået i hårdknude. Borgeren og hjælperne har måske ikke vidst, hvor de kunne få hjælp og så har de selv forsøgt at finde ud af tingene, men uden at finde den helt rigtige løsning. Det er bare så ærgerligt!

Både borgere og hjælpere fortjener bedre og de skal have en god hverdag. Er det også vigtigt for jer? 

Så er jeg klar til at hjælpe!

Det kan være overvældende at skulle holde sig opdateret om alle aspekter af arbejdsmiljøloven vedrørende forflytninger, personlig pleje, pladskrav, valg af relevante hjælpemidler, instruktion, forflytningsundervisning, udarbejdelse af dokumentation osv.  

Jeg har stor erfaring i at vurdere borgerens funktionsniveau og se belastninger i arbejdet. En praktisk og helhedsorienteret tilgang betyder, at jeg tilrettelægger den mest optimale løsning for borgeren og personalet i valg af forflytningsmetode og arbejdsmiljøhjælpemidler. Samtidig sørger jeg for at inddrage borgerens ønsker og ressourcer bedst muligt i min opgaveløsning.

Mit indgående kendskab til de forskellige arbejdsmiljø-hjælpemidler kombineret med stor forståelse for det kommunale serviceniveau og arbejdsgange betyder, at sagsbehandlingstiden i kommunen holdes på et minimum.

Revurdering af arbejdsmiljøet

I kan få hjælp til at gennemføre det årlige, lovpligtige APV-eftersyn, når vi har først haft forløb med arbejdsmiljøvurdering.

Det kan være svært for borger og hjælpere at opdage ændringer i funktionsniveauet, som oftest sker over længere tid. Lige så svært er det at vurdere behovet for andre løsninger. Nogle gange har man måske også over tid selv ændret lidt på arbejdsmetoderne, så det ikke er helt forsvarligt længere.

Når jeg kender borgeren fra tidligere forløb, er det hurtigere at revurdere situationen året efter. Omkostningen er derfor begrænset.

Branchearbejdsmiljørådet har lavet en god pjece specielt til handicaphjælpere. Her kan du læse om de generelle råd og krav til et forsvarligt fysisk og psykisk arbejdsmiljø for handicaphjælpere.

E-lærings program om principperne for sikre forflytningsmetoder.
Ergoterapeut og projektleder Cecilie Høegh Langvad, Aarhus kommune understreger dog, at e-læring ikke kan stå alene, men må suppleres af fysisk undervisning.